DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Pohybové a jiné hrátky (rodiče a děti) 2 (2 - 3 let)

Pohybová cvičení, rytmika, říkadla a podobné hrátky pro nejmenší batolata – letos opět s oblíbenou lektorkou Blankou Benešovou. Aktivity rozvíjející smysl pro pohyb, rytmus a vnímání hudby. Zpívání s rytmickými nástroji, jednoduché pohybové sestavy s říkadly. Hry na podporu učení – barvy, zvířátka, části těla... Doplněno tu a tam tvořivými aktivitami. Programu se po celou dobu aktivně zúčastňuje dítě spolu s rodičem – cílem je zapojení dítěte do malého kolektivu, vnímání ostatních dětí, nastavování pravidel ve skupině, socializace. Postupné osamostatňování při činnostech.

Cena 400 Kč je za 10 lekcí/člen. Přihlásit je nutné dítě i doprovázejícího rodiče (oba jsou členy kroužku).
Rodič platí 400 Kč, dítě platí 400 Kč.
Celková částka 800 Kč zahrnuje vstupné na 10 lekcí, které je možno vyčerpat během jednoho pololetí, tedy v období říjen–leden, resp. únor– červen. Nevyčerpané peníze nevracíme. Možnost dokoupení jednotlivých vstupů po vyčerpání základního předpisu.


Vybavení:  pohodlné oblečení, přezůvky

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 800 Kč
Cena za pol.: 400 / 400 Kč
ST 10:30-11:15


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
nova@ddmpraha.cz

Lektoři

Blanka Benešová

Podobné

Převod – klub 3b / středa / 15–16 h
Výtvarný ateliér (út 1)
Převod – klub – Míčovky / Kollárova
Družinka
Keramika – starší děti 1
Housle – děti – Šůstková
Sportovní školička
Tanec hrou (5–6 let)
Výtvarný ateliér – ml. děti 1
Pohybový slabikář – černí panteři