DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír (Marek) (8 - 18 let)

Individuální lekce klavíru v délce 45 minut pro pokročilejší žáky.
Přednost při přihlašování mají současní žáci. Možnost registrace náhradníků – v případě zbývajících volných míst kontaktujeme postupně další zájemce.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5200 Kč
Cena za pol.: 2700 / 2700 Kč
PO 13:30-14:15
PO 14:15-15:00
ST 14:30-15:15
ST 15:15-16:00
ST 16:00-16:45
ST 16:45-17:30


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Přihlášky: Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz, 777 706 591. Lektor Marek Dobeš, keram.d@seznam.cz

Lektoři

Marek Dobeš