DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Flétna (Radka) (5 - 10 let)

Přednost při rezervaci lekcí mají současní žáci. Případná volná místa nabídneme během září.
Individuální lekce hry na zobcovou flétnu pro začátečníky a mírně pokročilé.
Dýchání a správné držení nástroje i těla při hře. Péče o nástroj. Základy hry na zobcovou sopránovou flétnu podle not. Základy hudební nauky. Příprava k veřejnému vystoupení.

Termíny UPŘESNÍME.

Možnost vyzvednutí lektorkou v ZŠ Podbělohorská.


Vybavení:  zobcová flétna dle pokynů lektora

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
Cena zahrnuje:  Ind. lekce 20 minut / 1x týdně, 15 lekcí za pololetí
PO 14:00-17:20


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Radka Novotná, novotnar@ddmpraha.cz, 222 333 804, 777 751 706

Lektoři

Novotná Radka

Podobné

LEGOmechanika (čt 15.30)
Převádění ze škol 
Kytara – děti – Berenreiter
Centrum pro předškolní děti
Hudební přípravka
Výtvarný ateliér (pá 2)
Kytara – děti – Hábl
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Africké djembe – dospělí – středa
Výtvarný ateliér (pá 1)