DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kytara – pokročilí (Petra) (10 - 15 let)

Skupinová výuka doprovodné (akordové) hry na kytaru. Jedná se o doprovod písniček – žák při hře zpívá. Lekce jsou určené žákům, kteří hrají minimálně 2–3 roky, zvládají základní rytmy, durové a mollové akordy a některé barré akordy. Zahrají bez problémů několik jednoduchých písniček.
V lekcích bude nadále rozvíjena hra na nástroj, doplňovány nové akordy a písničky.
Výuka je přizpůsobena schopnostem a zájmu žáků.


Vybavení:  akustická kytara, el. ladička, později kapodastr

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3000 Kč
Cena za pol.: 2700 / 2700 Kč
ČT 14:30-15:15


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz, 222 333 806, 777 706 591

Lektoři

Petra Krušinová

Podobné

Fotoklub Líheň - příprava na SŠ, VŠ
Fotoklub Líheň - ateliér 6
Kytara, Martin Bureš – skup. výuka, středa
Chovatelství a teraristika 1
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
Kytara, Martin Bureš – skup. výuka, pondělí
Kytara, Martin Bureš – skup. výuka, úterý
Jóga pro děti
Tanec hrou 5–6 let
Klavír – děti – Navrátil