DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Zdravotník – základy první pomoci (9 - 15 let)

Děti ze ZŠ Podbělohorská vyzvedneme z družiny a doprovodíme na kroužek.

Kroužek zaměřený na získání základních dovedností v poskytování první pomoci při nejrůznějších zraněních a zdravotních obtížích. Výuka probíhá formou her a praktického nácviku, interaktivních pomůcek. Obsah i metody jsou přizpůsobeny věku dětí a jejich možnostem poskytnutí první pomoci zraněným.
Co se naučíme: resuscitaci (máme figurínu se snímači správného postupu), zástavu krvácení z ran i z nosu, ošetření zlomenin a pohmožděnin, postup při odstraňování klíštěte, co dělat při úpalu, omrznutí, při šokovém stavu... a mnoho dalšího praktického...

Kvalifikace lektora: zdravotník ČČK a zdravotník dětských zotavovacích akcí

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 4 dětí. Maximální kapacita: 10


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
ÚT 14:30-15:15


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz, 222 333 806, 777 706 591

Lektoři

Nová Iveta

Podobné

Železniční modeláři (po)
Mladý zahradník
Kroužek orientačního běhu 2020/21
Automodeláři (po)
Letečtí modeláři (út)
Výtvarný ateliér (pá 1)
Dinosauři
Kameníček pro mladší
Výtvarný ateliér (út 2)
Parádní věda 1 – Stanice techniků