DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Zdravotník - základy první pomoci (9 - 15 let)

Kroužek zaměřený na získání základních dovedností v poskytování první pomoci při nejrůznějších zraněních a zdravotních obtížích. Výuka probíhá formou her a praktického nácviku, interaktivních pomůcek. Obsah i metody jsou přizpůsobeny věku dětí a jejich možnostem poskytnutí první pomoci zraněným.

Co se naučíme: resuscitaci (máme figurínu se snímači správného postupu), zástavu krvácení z ran i z nosu, ošetření zlomenin a pohmožděnin, postup při odstraňování klíštěte, co dělat při úpalu, omrznutí, při šokovém stavu....a mnoho dalšího praktického...

Kvalifikace lektora: zdravotník ČČK a zdravotník dětských zotavovacích akcí

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 4 dětí. Maximální kapacita: 10

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
ÚT 15:30-16:15


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz, 222 333 806, 777 706 591

Lektoři

Nová Iveta

Podobné

Plastikoví modeláři (st)
Šerm – historická sebeobrana 1. (8–12 let)
Turistika
Chovatelství pro nejmladší 3
Letečtí modeláři (út)
Chovatelství pro nejmladší 1
Ornitologie pro mladší
Letečtí modeláři (pá)
Biologie pro SŠ
Výtvarný ateliér (pá 1)