DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír (Mirek) (6 - 18 let)

Individuální lekce hry na klavír v délce 45 minut. Přednost při přihlašování mají pokračující žáci, ostatním nabídneme volné termíny počátkem září. Pro začátečníky i pokročilé žáky – výuka je přizpůsobena schopnostem a zájmu žáka, neklademe důraz na výkon, hrajeme pro radost. Domácí nácvik je však nutností. Hudební nauka je součástí lekcí v míře nezbytné pro zvládnutí hry. Zájemce přijímáme bez talentových zkoušek. Pro začátečníky doporučujeme nejprve pololetní úhradu.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5200 Kč
Cena za pol.: 2700 / 2700 Kč
Cena zahrnuje:  15 lekcí za pololetí, 45 minut týdně
ST 13:00-13:45
ST 13:45-14:30
ST 14:45-15:30
ST 15:30-16:15
ST 16:15-17:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz, 777 706 591

Lektoři

Miroslav Král

Podobné