DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klasická kytara – mírně pokročilí (Klára) (9 - 13 let)

Termín výuky upřesníme v září – podle časových možností lektorky.

Výuka klasické hry na kytaru – tj. melodická hra podle not. Lekce jsou určeny mírně pokročilým žákům, kteří absolvovali již jeden rok klasické kytary, případně hudební nauku na ZUŠ. Přednost mají současní žáci docházející k lektorce.
Kromě samotné hry je obsahem jednotlivých lekcí i hudební teorie (nauka) – čtení notového záznamu, základní rytmy a jejich varianty. V každé lekci je teorie propojena s praktickým nácvikem. Je potřeba počítat s pravidelnou domácí přípravou, nácvikem a opakováním dovedností.
V lekci jsou přítomni 2–3 žáci. V případě individuální lekce je cena 5200 Kč za rok.


Vybavení:  Vlastní klasická kytara(nylonové struny)

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3000 Kč
Cena za pol.: 1600 / 1600 Kč


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
informace: Iveta Nová, 222333806, 777706591, nova@ddmpraha.cz

Lektoři

Tůmová Klára