DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klasická kytara – lekce pro začátečníky a mírně pokročilé (7 - 13 let)

Výuka klasické hry na kytaru – tj. melodická hra podle not.

Lekce od 16.00 jsou určeny mírně pokročilým žákům, kteří absolvovali již jeden rok klasické kytary, případně hudební nauku na ZUŠ. Přednost mají současní žáci docházející k lektorce.

Lekce od 16.45 jsou věnovány začátečníkům.
Kromě samotné hry je obsahem jednotlivých lekcí i hudební teorie (nauka) – čtení notového záznamu, základní rytmy a jejich varianty. V každé lekci je teorie propojena s praktickým nácvikem. Je potřeba počítat s pravidelnou domácí přípravou, nácvikem a opakováním dovedností.

Plán výuky (začátečníci): základní orientace v notovém zápisu, délka not, stupnice Cdur, orientace na hmatníku kytary, hra stupnice, takt, rytmus. Procvičování teorie – propojení v praktickém nácviku. Jednoduchá cvičení, postupně písničky. Čtení notového záznamu, hra z listu. Zpěv s kytarou.
Výstupem prvního pololetí je vánoční vystoupení (podle schopností dětí cca 2–3 skladby). V druhém pololetí rozšiřujeme znalosti a podporujeme rozvoj dovedností – nácvik dalších písniček (lidové skladby, moderní hudba, filmové melodie...).  

V lekci jsou přítomni 2–3 žáci. V případě individuální lekce je cena 5200 Kč za rok.

 


Vybavení:  Vlastní klasická kytara(nylonové struny)

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3000 Kč
Cena za pol.: 1600 / 1600 Kč
PO 16:00-16:45
PO 16:45-17:30


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
informace: Iveta Nová, 222333806, 777706591, nova@ddmpraha.cz

Lektoři

Tůmová Klára

Podobné

Klavír, úterý – Eva Pavelková
LEGOmechanika (čt 14.00)
Kytara – pokročilí (Petra)
Kytara, Martin Bureš – skupinová výuka, pondělí
Bicí Carl Warwick – pondělí
Malý hudebník (po)
Flétna – Karla Braunová
Pěvecký dětský sbor
Ateliér Kopretina
Kytara – individuální lekce (Honza)