DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Audiovizuální tvorba a základy filmu (6 - 16 let)

Představíme si všechny vrstvy filmové tvorby od hledání námětu, až k samotné realizaci krátkého filmového útvaru. Projdeme si ukázky z historie kinematografie a seznámíme se s filmovými žánry, které mohou inspirovat k vlastní tvorbě. Praktická stránka kurzu bude zaměřena tak, aby si student osvojil základní znalosti práce s kamerou, střihem, zvukem a byl schopný samostatně vytvořit svébytné audiovizuální dílo. Výsledné díla mohou být v žánru hrané etudy, krátkého filmu, dokumentární studie, hudebního klipu a experimentálního filmu.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4000 Kč
Cena za pol.: 2200 / 2200 Kč
ČT 15:00-17:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Počítačová učebna (1. patro)
Jakub Kučera, kucera@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

3D tisk – pokročilí
Akvaristika
Badminton II.
Chemie P1
Parádní věda 2 – Stanice techniků
Kameníček pro starší
3D grafika a animace
Filmová a multimediální tvorba 2
LEGOmechanika (st 17.00)
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky