DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

KLAVÍR, KLÁVESY – REGISTRACE NOVÝCH ŽÁKŮ (7 - 18 let)

Toto místo je určeno NOVÝM ZÁJEMCŮM o lekce klavíru v Klubu Klamovka. Jde o žáky, kteří k nám v minulém školním roce nedocházeli. Jakmile budeme znát obsazenost lekcí u jednotlivých lektorů současnými žáky, ozveme se zde registrovaným zájemcům podle pořadí jejich rezervace. Nabídneme konkrétní termíny výuky. Při registraci vyplňujte především jméno a datum narození dítěte, dále telefonický i mailový kontakt. Do poznámky vložte informaci o pokročilosti žáka (začátečník, nebo kolik let hraje). Ostatní povinné údaje je možné dodat až po umístění do konkrétních lekcí.
V současné době vedou lekce tito lektoři: Monika Šonková, Aneta Skalická, Marek Dobeš, Miroslav Král. Pokud se nám podaří najít další lektory, nabídku rozšíříme.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5200 Kč
Cena za pol.: 2700 / 2700 Kč


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
informace: Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz, 222 333 806, 777 706 591

Lektoři

Aneta Skalická
Marek Dobeš
Miroslav Král
Monika Šonková