DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír/klávesy – individuální lekce, pokročilí (Aneta) (8 - 15 let)

Termín výuky upřesníme v září – s ohledem na časové možnosti lektorky.

Individuální lekce klavíru/kláves – lekce 45 minut/1 týdně. Lekce jsou určeny žákům, kteří již alespoň jeden rok hráli, předpokládá se zájem o zdokonalování hry. Konkrétní termíny nabídneme v září podle časových možností lektorky. Nyní mají přednost při přihlašování současní žáci.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5200 Kč
Cena za pol.: 2700 / 2700 Kč


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
přihlášky a informace: Iveta Nová, 222 333 806, 777 706 591, nova@ddmpraha.cz

Lektoři

Aneta Skalická

Podobné

Kytara – děti – Fiala
Chemie P1
Ukulele – děti – Berenreiter
Fotoklub Líheň – ateliér 3
Klavír, úterý – Denis Dinga
Dětský pěvecký sbor KS
Hudební stavebnice – pokročilí
Chovatelství a teraristika 1
ZŠ LN – Klavír 4 / Flétna – Trávníčková
LEGOrobotika (čt 17.30)