DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Bicí – individuální lekce (Matouš) – pondělí (6 - 26 let)

Přednost při přihlášení mají současní žáci. Zbývající volné lekce nabídneme novým zájemcům počátkem září – místa je nyní možno rezervovat, všechny nové žáky budeme zatím registrovat jako náhradníky.
Termíny výuky budou upřesněny počátkem školního roku – podle časových možností lektora.
Výuka hry na bicí pro začátečníky i pokročilé. Individuální lekce v délce 45 minut. Předpokládá se smysl pro rytmus.
Možnost samostatného cvičení v prostorách Klubu Klamovka pro ty, kteří nemají možnost přípravy na lekce doma. Samostatný nácvik je zdarma – probíhá v případě neobsazenosti zkušebny, vždy po předchozí dohodě konkrétního termínu.

Lekce vede Matouš Hrábek, absolvent šestiletého studia na konzervatoři, nyní student HAMU.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5200 Kč
Cena za pol.: 2700 / 2700 Kč
PO 13:30-18:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz, 222 333 806

Lektoři