DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Scénický tanec (9 - 16 let)


Ceny a termíny

Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8

Lektoři