DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Pernerova – Florbal mladší žáci (6 - 9 let)

Termín konání je orientační, může být změněn.
Florbal je oblíbený, dynamicky se rozvíjející kolektivní halový sport. Kurzy se zaměřují na nácvik, zdokonalování a rozvíjení individuálních i kolektivních florbalových dovedností, pochopení pravidel a taktiky hry. Účastníci aktivně procvičují a rozvíjejí smyslové vnímání, pozornost, soustředění, pohybové a koordinační schopnosti. V průběhu tréninků či soutěží je vždy podporován smysl pro fair play.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
PO 15:15-16:00


Adresa a kontakt

ZŠ Pernerova, Praha 8
Tereza Roztočilová, spektrumsport@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři