DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Pernerova – Florbal mladší žáci (6 - 9 let)

Termín konání je orientační, může být změněn.
Kroužek s vyzvedáváním z družiny je pro děti, které jsou v budově školy Pernerova, ostatní děti musí na kroužek přicházet samy.
Florbal je oblíbený, dynamicky se rozvíjející kolektivní halový sport. Kurzy se zaměřují na nácvik, zdokonalování a rozvíjení individuálních i kolektivních florbalových dovedností, pochopení pravidel a taktiky hry. Účastníci aktivně procvičují a rozvíjejí smyslové vnímání, pozornost, soustředění, pohybové a koordinační schopnosti. V průběhu tréninků či soutěží je vždy podporován smysl pro fair play.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
PO 15:15-16:00


Adresa a kontakt

ZŠ Pernerova, Praha 8
Tereza Roztočilová, spektrumsport@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Podobné

Baseball – U9
Paleontologie
ZŠ Chvaly – Florbal/mladší
ZŠ Chmelnice – Sportovní hry 2
Přírodověda v praxi
Kytara – pokročilí (Iveta)
ZŠ LN – Sálová kopaná – starší
ZŠ Chmelnice – Basketbal 2. stupeň
In-line brusle – začátečníci
Výtvarný ateliér (pá 2)