DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Housle – lekce pro pokročilejší žáky (8 - 26 let)

Individuální lekce hry na housle pro pokročilejší hráče. Výuku vede Michaela Morvayová, absolventka 9letého studia tohoto nástroje na ZUŠ, nyní studentka PedF UK (obor hudební výchova), členka orchestru.
Součástí jednotlivých lekcí je i hudební nauka.
V případě volné kapacity je možné přijímat i začátečníky (upřesníme počátkem října).

Termín výuky upřesníme v září (podle rozvrhu lektorky na VŠ).
Vybavení:  vlastní nástroj

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5200 Kč
Cena za pol.: 2700 / 2700 Kč


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
informace a přihlášky: Iveta Nová, 222 333 806, 777 706 591, nova@ddmpraha.cz

Lektoři