DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Pernerova – Míčové hry pro školáky (6 - 9 let)

Termín konání je orientační, může být změněn.
Kroužek s vyzvedáváním z družiny je pro děti, které jsou v budově školy Pernerova, ostatní děti musí na kroužek přicházet samy. Hra patří mezi nejpřirozenější činnosti dětí, je neodmyslitelnou součástí dětského světa a také tím nejlepším a nevýznamnějším výchovným prostředkem. Hra přináší radost, slouží k učení a poznávání. Dítě se ve hře učí, prohlubuje paměť, myšlení, řeč, zdokonaluje své pohybové dovednosti apod. Prostřednictvím hry poznává dítě život a vytváří si k němu vztah. V duchu těchto principů je koncipován i kroužek Míčových her pro děti předškolního věku. Je zaměřen na zvládnutí základů pohybových her s míčem i bez něj, prostorové orientace, užívání různého náčiní, zvládání rolí ve skupině aj. Cílem kroužku je také rozvoj sebekontroly, komunikačních dovedností dětí i podpora soutěživosti v duchu fair play.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ÚT 16:15-17:00


Adresa a kontakt

ZŠ Pernerova, Praha 8
Tereza Roztočilová, spektrumsport@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Podobné

ZŠ Chmelnice – Sportovní hry 2
Poznávání přírody
Ornitologie pro starší
Aikido
Atletika – dorost
Lezení a lanové aktivity 3
Lezení a lanové aktivity 1
Automodeláři (po)
Akvaristika
Elektronika pro pokročilé