DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Big Band KS (7 - 99 let)


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1700 / 1700 Kč
ÚT 17:00-18:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8

Lektoři

Podobné

Automodeláři (po)
Fotoklub Líheň - ateliér 8
Bioexperti
Fotoklub Líheň – ateliér 4
Elektronika pro začátečníky
Tančírna – moderní výrazový tanec
Klavír, úterý – Denis Dinga
Výtvarný ateliér (pá 2)
Ruční práce
Zahradnický kroužek pro starší