DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Pernerova – Tvořivá dramatika (6 - 8 let)

KROUŽEK JE URČEN POUZE PRO DĚTI ZE ZŠ PERNEROVA.
Lektorka si děti může vyzvednout ve škole v družině a po kroužku je tam opět odvést.
Čas plný dramatických metod a technik, improvizací, hudby, zpěvu, pohybu, rytmu, básniček, tvoření. Cílem je rozvoj individuální osobnosti dítěte, možnost seberealizace, zlepšení komunikačních dovedností, spolupráce, rozvoj a podpora kreativity, duševní rozvoj.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2600 Kč
Cena za pol.: 1400 / 1400 Kč
Cena zahrnuje:  15 lekcí za pololetí
ČT 14:00-15:30


Adresa a kontakt

ZŠ Pernerova, Praha 8
Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Benháková Mirka

Podobné

LEGOmechanika (st 17.00)
Ruční práce
Kynologie
Chovatelství 5
Výtvarný ateliér (út 2)
Teraristika pro mírně pokročilé
Železniční modeláři (st)
Modelářská přípravka (út)
Chovatelství pro nejmladší 3
Teraristika 1