DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Metoda FIE – Basic – individuální (6 - 13 let)

Feuersteinova metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince, představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se. Program sestává z cvičení "papír a tužka", rozdělených do instrumentů. Skupinové použití metody má velkou výhodu ve sdílení postupů práce, názorů na řešení úkolů i vytváření aplikací v běžném životě. U dětí se podporuje vnitřní motivace k učení, je kladen důraz na rozvíjení řeči – jsou stimulovány otázkami, spolupráci a naslouchání. Nesoutěžní metoda, která respektuje osobnostní tempo.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1800 / 1800 Kč
ČT 10:30-11:15


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Blanka Spieglerova, tel.: 777 706 525, spieglerova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

LEGOmechanika (čt 14.00)
Mladý kuchař – pondělí
Šerm – historická sebeobrana 2 (12–18 let)
Fotoklub Líheň – ateliér 1
Klub sociálního rozvoje
Badminton I.
LEGOrobotika (čt 16.00)
Kameníček pro starší
Fotoklub Líheň – Analogová fotografie
Převod – klub 2a / úterý / 13–14 h