DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Metoda FIE – Standard I. – skupinová (6 - 11 let)

Feuersteinova metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince, představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se. Program sestává z cvičení "papír a tužka", rozdělených do instrumentů. Skupinové použití metody má velkou výhodu ve sdílení postupů práce, názorů na řešení úkolů i vytváření aplikací v běžném životě. U dětí se podporuje vnitřní motivace k učení, je kladen důraz na rozvíjení řeči – jsou stimulovány otázkami, spolupráci a naslouchání. Nesoutěžní metoda, která respektuje osobnostní tempo.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
ČT 14:15-15:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Blanka Spieglerova, tel.: 777 706 525, spieglerova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Přípravka na Biologickou olympiádu
Tanec hrou (5–6 let)
Převod – klub 1b / pondělí / 15–16 h
Kytara – pokročilí (Iveta)
Letečtí modeláři (pá)
MHD modeláři (po)
Automodeláři (po)
Turistika
PaVěda 1 – Stanice přírodovědců
Převod – klub 1a / pondělí / 13–14 h