DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Metoda FIE – Standard II. – skupinová (11 - 14 let)

Feuersteinova metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince, představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se. Program sestává z cvičení "papír a tužka", rozdělených do instrumentů. Skupinové použití metody má velkou výhodu ve sdílení postupů práce, názorů na řešení úkolů i vytváření aplikací v běžném životě. U dětí se podporuje vnitřní motivace k učení, je kladen důraz na rozvíjení řeči – jsou stimulovány otázkami, spolupráci a naslouchání. Nesoutěžní metoda, která respektuje osobnostní tempo.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
ČT 15:15-16:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Modelářská dílna (suterén)
Blanka Spieglerova, tel.: 777 706 525, spieglerova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Výtvarně-řemeslná dílna ST I 
Šerm – historická sebeobrana 2 (12–18 let)
Šéfkuchař – středa
Akvaristika
Převod – klub 3b / středa / 15–16 h
LEGOrobotika (st 17.30)
Fotoklub Líheň – ateliér 3
Elektronika pro pokročilé
Šachy – děti / mírně pokročilí
Klub sociálního rozvoje