DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Metoda FIE – Standard III. – individuální (11 - 14 let)

Feuersteinova metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince, představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se. Program sestává z cvičení "papír a tužka", rozdělených do instrumentů. Skupinové použití metody má velkou výhodu ve sdílení postupů práce, názorů na řešení úkolů i vytváření aplikací v běžném životě. U dětí se podporuje vnitřní motivace k učení, je kladen důraz na rozvíjení řeči – jsou stimulovány otázkami, spolupráci a naslouchání. Nesoutěžní metoda, která respektuje osobnostní tempo.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1800 / 1800 Kč
ČT 16:00-16:45


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Modelářská dílna (suterén)
Blanka Spieglerova, tel.: 777 706 525, spieglerova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

LEGOrobotika (čt 16.00)
Šéfkuchař – středa
Chovatelství a teraristika 1
Převod – klub 3b / středa / 15–16 h
Metoda FIE – Standard II. – skupinová
Klub čtenářský
Mladý kuchař – pondělí
Kameníček pro starší
Klub sociálního rozvoje
Převod – klub 1b / pondělí / 15–16 h