DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Bicí – indiv. lekce (Pavel) – čtvrtek (7 - 26 let)

Přednost při přihlášení mají současzní žáci. Zbývající volné lekce nabídneme novým zájemcům počátkem září - místa je nyní možno rezervovat, všechny nové žáky budeme zatím registrovat jako náhradníky.


Výuka hry na bicí pro začátečníky i pokročilé. Individuální lekce v délce 45 minut. Předpokládá se smysl pro rytmus.

Možnost samostatného cvičení v orostorách Klubu Klamovka pro ty, kteří nemají možnost přípravy na lekce doma. Samostatný nácvik je zdarma - probíhá v případě neobsazenosti zkušebny, vždy po předchozí dohodě konkrétního termínu.

Lekce vede Pavel Fišar, absolvent konzervatoře, zkušený lektor (ZUŠ, DDM) a aktivní hudebník.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5200 Kč
Cena za pol.: 2700 / 2700 Kč
ČT 15:00-19:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Přihlášky a informace: Iveta Nová, 222 333 806, 777 706 591, nova@ddmpraha.cz

Lektoři