DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Zobcová flétna – pokročilí (7 - 18 let)

Nabízíme skupinovou výuku hry na zobcovou flétnu (45 min., 2–3 žáci). Výuka je určena pro pokročilejší žáky ve hře na zobcovou flétnu, kteří již zvládli např. I. díl Školy pro zobcovou flétnu – Ladislav Daniel. Výuka bude probíhat zábavnou formou základů souborové hry, vždy s doprovodem klavíru. Repertoár se bude skládat z úprav skladeb jak klasické, tak známé populární hudby. Lekce trvá 45 minut. Lektorem je trumpetista a dirigent Matej Farkaš s bohatými zkušenostmi učitele na konzervatoři a ZUŠ a s mnohaletou praxí v profesionálních orchestrech. Vystudoval konzervatoř a Pedagogickou fakultu UK.

V případě zájmu a volné kapacity lektora je možná individuální výuka v délce 30 minut / 4000 Kč/rok


Vybavení:  vlastní nástroj

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4000 Kč
Cena za pol.: 1900 / 2300 Kč
PO 14:30-15:15
PO 15:15-16:00
PO 16:00-16:45


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Informace, přihlášky: Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz, 777 706 591

Lektoři