DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

PC Game Programator 2 (11 - 15 let)

Kurz herní tvorby a herního designu od nuly až do funkční vlastní počítačové hry v rámci prostředí Unity. Naučíme se orientovat a programovat v programovacím jazyce C#, budeme vytvářet a používat vlastní 3D modely a především navrhneme a vytvoříme vlastní počítačovou hru. Čeká nás řešení rozličných "prototypů" – nehotových příkladů a hříček připravených speciálně pro získání konkrétních dovedností v rámci Unity a práce na vlastním projektu. Důraz bude kladen na samostatné řešení problému a vyhledávání relevantních informací o tom, jak přetvořit vlastní fantazijní světy ve světy virtuální.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1400 / 1400 Kč
ÚT 14:00-15:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Počítačová učebna (1. patro)

Lektoři