DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Taneční soubor - Chasa (18 - 99 let) 2021/2022

Výuka lidových tanců Moravského Slovácka, příprava na vystoupení a akce Slováckého krúžku v Praze. Počátky nynější generace tanečníků krúžku se váží k roku 1998, kdy se na popud Tomáše Slámy znovuobnovila nejmladší součást Slováckého krúžku, která zahájila další éru pravidelných nácviků a zkoušek. V současnosti Chasa čítá na 30 členů, kteří se věnují nácviku tanců různých regionů, každoročně volí stárky a připravují hody, aktivně se účastní všech akcí krúžku (moravské plesy, košty vína, vinobraní, hody, fašanky, besedy, zájezdy atd.) a vystupují i na dalších akcích jiných pořadatelů.
 


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1920 Kč
Cena za pol.: 1060 / 1060 Kč
ČT 18:30-21:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Taneční sál (přízemí)
Mgr. Milana Ježková, milana.jezkova@ddmpraha.cz, 222 333 834

Lektoři

Podobné

Taneční soubor - Coiscéim, irské t. I
Kroužek orientačního běhu 2021/22
Taneční soubor - Impuls
Taneční soubor - Trn v oku / Chůdadlo
Taneční soubor - Coiscéim, irské t. IV
Taneční soubor - Nessie, skotské tance
Taneční soubor - Šarvanci, lidové tance
Taneční přípravka - MŠ Čínská
MJ studio - soubor 1/2
Šerm – historická sebeobrana (dospělí)