DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Angličtina pro nejmenší (4 - 7 let) 2021/2022

Kroužek je zaplněn! Přijímáme přihlášky jen na místa náhradníků.

Jedná se o kroužek pro děti předškolního věku, ve kterém se seznámí s cizím jazykem a kulturou. Hodiny jsou vedeny tematicky a před samotným učením se děti dozvídají různé odlišnosti od tuzemských zvyků. Pomocí podnětných otázek, her, pohybových aktivit a omalovánek je rozvíjena kreativita, samostatnost a vyjadřovací schopnosti dětí.

Každému dítěti se dostane individuální péče podle jeho schopnosti učení se. Lektorka využívá různých postupů v přístupu k vzdělávání jednotlivých dětí vzhledem k jejich různým povahovým rysům. Kroužek dále rozvíjí schopnost sociální interakce a posiluje etické a morální zásady, což je výhodou pro pozdější studium na základní škole.
Angličtina pro nejmenší je zaměřena především na výuku nejdůležitějších slovíček, výslovnost a rozvoj slovní zásoby.

Zajistíme převod dětí ze ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ Petra Strozziho.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ST 15:00-15:45


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Kostička (přízemí)
Petr Bittner, bittner@ddmpraha.cz

Lektoři

Farry Renata

Podobné

CPD Modrá Vlaštovka
Převod - Klub 1a / pondělí / 13-14 h
Tanec hrou 4-5 let
CPD Žlutá Vlaštovka
Převod - Oddíl Pulci
Chovatelství pro nejmladší 3
Knoflík - šití a tvoření (začátečníci)
Modelářská přípravka (po)
Myšky 16 h
Zpívánky pro předškoláky