DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Tanec hrou 4-5 let (4 - 5 let) 2021/2022

PŘIJÍMÁME NÁHRADNÍKY, V PŘÍPADĚ ZÁJMU DOPORUČUJEME PŘIHLÁSIT, MÍSTA SE MOHOU BĚHEM ZÁŘÍ UVOLNIT! 

Taneční průprava pro nejmenší – pro kluky i děvčata – správné držení těla, rytmické cítění, taneční variace na oblíbené písničky, komplexní procvičení a protažení celého těla zábavnou formou. Taneční hry na rozvíjení fantazie, pohybové paměti, tanečního projevu jednotlivě i ve skupině. Prostor pro improvizaci a pantomimu – vyjádření pocitu pohybem.

Kroužek vede mladá, ale velmi zkušená lektorka MgA. Zora Marzuki: absolventka KJJ – scénický tanec, JAMU – taneční pedagogika. Výuka moderního scénického tance ve vlastních kurzech, divadelní zkušenosti v MDP – muzikály a revuí (tanec, zpěv, herectví), Černé divadlo J. Srnce, National Black Light Theatre in Prague...

. 


Vybavení:  podle pokynů lektorky

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2550 Kč
Cena za pol.: 1380 / 1380 Kč
Cena zahrnuje:  lekce 45 minut 1x týdně, 15 lekcí za pololetí
PO 16:30-17:15


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Zora Marzuki: marzuki@ddmpraha.cz, 777 470 691

Lektoři

Marzuki Zora

Podobné