DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Tančírna - moderní výrazový tanec (16 - 99 let) 2021/2022

Seznámení s moderním tancem. Pracujeme v malé skupině 5–10 účastníků, nabízíme příjemné neformální prostředí. Technika scénického výrazového tance nás naučí cítit tělo, zdokonalit hybnost celého aparátu. Vcítit se do hudby a napodobovat pohyb. Zkultivovat a rozvinout taneční a pohybový projev. Techniky M. Graham, José Limona jsou přirozenou cestou k tanečnímu projevu. Procvičíme se, protáhneme a zpevníme svoje tělo. Naučíme se různé krokové a taneční variace. Zkusíme tanec se zavřenýma očima – pomůže nám najít rovnováhu nejen v tanečním prostoru, ale i v životě. Lekce jsou vedené lektorkou Zorou Marzuki.

MgA. Zora Marzuki absolventka KJJ – scénický tanec, JAMU – taneční pedagogika. Výuka moderního scénického tance ve vlastních kurzech, divadelní zkušenosti v MDP – muzikály a revuí (tanec, zpěv, herectví), Černé divadlo J. Srnce, National Black Light Theatre in Prague...


Vybavení:  podle pokynů lektorky

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3000 Kč
Cena za pol.: 1600 / 1600 Kč
Cena zahrnuje:  lekce 90 minut 1x týdně, 15 lekcí za pololetí
ČT 18:00-19:30


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
přihlášky: Alžběta Šmídová, lapackova@ddmpraha.cz, 606 347 554. Info u lektorky: marzuki@ddmpraha.cz

Lektoři

Marzuki Zora

Podobné