DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klub oživlé historie (9 - 16 let)

Zájmový útvar rozvíjející povědomí o historické a kulturní minulosti, prezentující přírodovědné obory v pohledu a praxi našich předků. Nácviky dovedností s využitím darů přírody. Návštěvy zajímavých míst spojených s naší minulostí. Úvod do historického šermu.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2990 Kč
Cena za pol.: 1700 / 1700 Kč
ÚT 17:00-18:25


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Sál

Lektoři

Hrdina Michal