DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Bioexperti (10 - 15 let)

Kroužek spojující různé obory: biologie, geologie, praktické ukázky, projekty, badatelská výuka... Exkurze do terénu a pozorování přírody komplexně (geologie, paleontologie, rostliny, hmyz atd.), v zimě práce na experimentech.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2990 Kč
Cena za pol.: 1700 / 1700 Kč
PO 17:00-18:25


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Laboratoř

Lektoři


Podobné

Turistický oddíl - Tuláci
Geologie a mineralogie
Akvaristika
Mladý debrujár
Entomologie
Chovatelství 3
PaVěda 1 – Minibadatel
Dinosauři
Zahradnický kroužek pro starší
Převod ze školy do Stanice techniků