DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Biologie pro SŠ 2 (14 - 20 let)

Přednášky a praktické experimenty z oblasti biologie buňky, mikrobiologie, botaniky, zoologie, biologie člověka. Příprava na školní kola přírodovědných soutěží -– botanická soutěž, Biologická olympiáda kategorií C, B a A. Využití nabídek přednášek, výstav a praktických cvičení organizovaných Akademií věd, Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultou UK. Využití aktuálních výstav a programů ve Stanici přírodovědců, aktuální biologická témata.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2990 Kč
Cena za pol.: 1700 / 1700 Kč
ÚT 16:30-17:55


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Laboratoř

Lektoři

Šíma Petr

Podobné