DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Chemie P1a (14 - 20 let)

Kvalitativní analytická chemie anorganických látek (kationty, anionty), kvantitativní analytická chemie anorganických látek, gravimetrie, volumetrie (alkalimetrie, acidimetrie, manganometrie, jodometrie, argentometrie, chelatometrie – vždy přímá a zpětná titrace), základy kvalitativní organické analýzy, vybrané metody instrumentální analýzy.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4190 Kč
Cena za pol.: 2500 / 2500 Kč
ÚT 17:00-19:15


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Chemie

Lektoři