DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Beachvolejbal (8 - 12 let)

Klíčové kompetence: Posouzení vlastních fyz. i duševních možností. Schopnost pochopení významu spolupráce, spolupodílení se na aktivitách kolektivu. Schopnost bezpečného použití nástrojů a vybavení, dodržování vymezených pravidel. Schopnost využívat získané dovednosti a zkušenosti. Schopnost respektovat různost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí. Znalost vlastních práv a povinností, pochopení významu práce pro život člověka, vytváření si pozitivních postojů k práci a jejím výsledkům, vytváření si pracovních návyků.
Vybavení:  Sportovní oblečení a obuv

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok:  3000 Kč
Cena za pol.:      1650 / 1650 Kč
PÁ 14:15-15:15
PO 14:15-15:15


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři

Vojáček Michal

Podobné

Florbal - starší žáci A
ZŠ Chvaly - Florbal/starší
Atletika - mladší žactvo 2
Stolní tenis
Vodácko-turistický oddíl - Lvíčata
Florbal - starší žákyně
Atletika - skoky a víceboje
Badminton I.
Lezení a lanové aktivity 2 / obsazeno
Lezení