DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
Login
DDM hl. m. Prahy

Beachvolejbal (8 - 12 let)

Klíčové kompetence: Posouzení vlastních fyz. i duševních možností. Schopnost pochopení významu spolupráce, spolupodílení se na aktivitách kolektivu. Schopnost bezpečného použití nástrojů a vybavení, dodržování vymezených pravidel. Schopnost využívat získané dovednosti a zkušenosti. Schopnost respektovat různost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí. Znalost vlastních práv a povinností, pochopení významu práce pro život člověka, vytváření si pozitivních postojů k práci a jejím výsledkům, vytváření si pracovních návyků.
Vybavení:  Sportovní oblečení a obuv

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok:  3000 Kč
Cena za pol.:      1650 / 1650 Kč
PÁ 14:15-15:15
PO 14:15-15:15


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři

Vojáček Michal

Podobné

Prahou křížem krážem - Vynálezy
Vodácko-turistický oddíl - Lvíčata
Vodácko-turistický oddíl - Tygři
Lezení a lanové aktivity 1 / obsazeno
ZŠ Chmelnice - Badminton / 2. stupeň /čt
Historický šerm
Florbal - starší žáci A
Turistický oddíl - Tuláci
Lezení a lanové aktivity 2 / obsazeno
Jarní tábor - S Neptuny