DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Florbal - elévové (6 - 10 let)

Všeobecná sportovní příprava, základy a rozvoj speciálních pohybových dovedností. Děti se učí ovládat hokejku a míček, různé herní činnosti a dovednosti, účastní se různých florbalových soutěží a turnajů podle aktuální výkonnosti a speciálních florbalových soustředění. Klíčové kompetence: Schopnost porozumění pokynům, sdělení vlastních myšlenek. Poznávání a posouzení fyz. a duševní možnosti vlastních i u ostatních. Schopnost pracovat samostatně i v kolektivu, schopnost spolupracovat a chovat se zodpovědně. Schopnost bezpečného použití nástrojů a vybavení, dodržování vymezených pravidel. Schopnost využívat získané dovednosti a zkušenosti.
Vybavení:  Sportovní oblečení, obuv, florbalová hokejka

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok:  4100 Kč
Cena za pol.:      2250 / 2250 Kč
PO 15:00-16:20
ST 15:00-16:15
ČT 15:30-16:30
PÁ 14:30-15:45


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři

Podobné

ZŠ Chmelnice - Sálová kopaná / 3.-5. tř.
Badminton I.
ZŠ Chmelnice - Florbal / 2.-3. tř. / st
ZŠ Chvaly - Aikido/sebeobrana
Bruslení 3 - úterý/obsazen
Sporťáček A - sokolovna Klamovka, 15.30
ZŠ Chvaly - Sportovní hry
Atletika - přípravka žlutá
Fotbálek
ZŠ LN - In-line brusle/začátečníci