DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Florbal - starší žáci B (11 - 14 let)

Všeobecná sportovní příprava, základy a rozvoj speciálních pohybových dovedností. Děti se učí ovládat hokejku a míček, různé herní činnosti a dovednosti, účastní se různých florbalových soutěží a turnajů podle aktuální výkonnosti a speciálních florbalových soustředění. Klíčové kompetence: Schopnost porozumění pokynům, sdělení vlastních myšlenek. Poznávání a posouzení fyz. a duševní možnosti vlastních i u ostatních. Schopnost pracovat samostatně i v kolektivu, schopnost spolupracovat a chovat se zodpovědně. Schopnost bezpečného použití nástrojů a vybavení, dodržování vymezených pravidel. Schopnost využívat získané dovednosti a zkušenosti.
Vybavení:  Sportovní oblečení, obuv, florbalová hokejka

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 4100 Kč
Cena za pol.: 2250 / 2250 Kč
PO 16:15-17:40
ÚT 17:00-19:00
ST 16:15-17:30
PÁ 16:15-17:30


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři

Podobné

Vodácko-turistický oddíl – Neptun
Kendó (tělocvična ČVUT, Karlovo náměstí)
Atletika - mladší žactvo 1
Vodácko-turistický oddíl – Vydry
Vodácko-turistický oddíl – Lvíčata
Lezení a lanové aktivity 2
Šerm - historická sebeobrana (školáci I)
ZŠ Chvaly - Aikido/sebeobrana
ZŠ Chvaly - Jóga
ZŠ Chvaly - Florbal/starší