DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
Login
DDM hl. m. Prahy

Atletika - přípravka duhová - obsazeno (6 - 10 let)

Všestranná sportovní příprava - základy pro všechny druhy sportů. Rozvoj pohybových dovedností prostřednictvím závodivých her. Letní a zimní tábory. Tréninky jsou vedeny zábavnou formou a děti se tak nenásilně seznamují se základy královny sportu - atletiky. Rozvíjí se u nich přirozené vlastnosti a schopnosti. Získávají nejen základy atletiky, ale také míčových her a gymnastiky. Každoročně jsou pro ně pořádány atletické závody přípravek. Klíčové kompetence: Schopnost porozumění pokynům, sdělení vlastních myšlenek. Poznávání a posouzení fyz. a duševní možnosti vlastních i u ostatních. Schopnost pracovat samostatně i v kolektivu, schopnost spolupracovat a chovat se zodpovědně. Schopnost bezpečného použití nástrojů a vybavení, dodržování vymezených pravidel. Schopnost využívat získané dovednosti a zkušenosti. Určeno pro žáky 1.-4. třídy
Vybavení:  Sportovní oblečení a obuv

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok:  3100 Kč
Cena za pol.:      1700 / 1700 Kč
ÚT 14:00-15:30
ČT 14:00-15:30


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři

Vojáček Michal

Podobné

Atletika - starší žactvo, dorost, jun.
ZŠ Chmelnice - Florbal / 1. tř./ út
ZŠ Chvaly - Šachy/pokročilí
ZŠ Chvaly - Sportovní hry
Lezení
Badminton I.
ZŠ Chmelnice - Sálová kopaná / 3.-5. tř.
ZŠ Chmelnice - Florbal / 4.-5. třída
Atletika - dorost
Bruslení 2 - pondělí