DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
Login
DDM hl. m. Prahy

Atletika - starší žactvo, dorost, jun. (13 - 16 let)

Zaměřeno na základy techniky atletických disciplín a účast na atletických závodech. Formou hry se účastníci seznámí se základy všech atletických disciplín, samozřejmě v návaznosti na věkové odlišnosti a fyzickou zdatnost. Klíčové kompetence: Schopnost zkoumat, objevovat a pozitivně reagovat na nové věci, poznatky, dovednosti a jejich vyhledávání. Uvědomění si nesrovnalostí a hledání jejich příčin, uvědomění si potřeby včasného řešení problémů, včetně různých variant jejich řešení. Schopnost porozumění pokynům a sdělování vlastních myšlenek srozumitelným způsobem a zapojení se do diskuzí, schopnost vnímání a respektu rozdílnosti názorů. Schopnost reálného posouzení vlastních fyz. i duševních vlastností. Adekvátní reakce na odlišné názory, spolupráce s ostatními, přijetí vlastní role. Schopnost respektovat různost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí. Znalost vlastních práv a povinností, pochopení významu práce pro život člověka, vytváření si pozitivních postojů k práci a jejím výsledkům, vytváření si pracovních návyků.
Vybavení:  Sportovní oblečení a obuv

Ceny a termíny

Cena za šk. rok:  3300 Kč
Cena za pol.:      1800 / 1800 Kč
PO 17:30-19:00
ST 17:00-19:00
PÁ 16:30-19:00


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři

Kalous Miroslav

Podobné

Zastávka volný čas 2017 Karlínské nám.
Skateboarding - podzim / 1
Turistický oddíl - Tuláci
ZŠ Chvaly - Šachy/pokročilí
Vodácko-turistický oddíl - Mokro
Rodinný a Smíšený víceboj
ZŠ Chvaly - Aikido/sebeobrana
In-line brusle
Beachvolejbal
Badminton