DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
Login
DDM hl. m. Prahy

Atletika - dorost (16 - 25 let)

Základy a pilování techniky všech atletických disciplín, všestranný rozvoj, zvyšování fyzické zdatnost, starty na závodech podle individuální výkonnosti i za družstva podle své věkové kategorie. Účast na odborných soustředěních. Klíčové kompetence: Schopnost pozitivní reakce na nové věci, poznatky, dovednosti a znalost jejich vyhledávání. Schopnost analyzovat skutečnost a nově syntetizovat na vyšší úrovni a aplikovat získané znalosti a dovednosti z jiných oblastí. Uvědomění si nesrovnalostí a hledání jejich příčin, uvědomění si potřeby včasného řešení problémů, včetně různých variant jejich řešení. Schopnost najít podstatu problému, možnosti řešení a jeho ověřování. Schopnost vyjadřovat se k danému tématu srozumitelnou formulací a vysvětlení vlastních myšlenek. Účast v diskuzích a hledání různých možností řešení problémů. Schopnost obhajoby vlastních názorů.
Vybavení:  Sportovní oblečení a obuv

Ceny a termíny

Cena za šk. rok:  3300 Kč
Cena za pol.:      1800 / 1800 Kč
PO 17:00-18:30
ST 17:00-18:30
ČT 17:00-18:30
PÁ 15:00-16:30


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři

Podobné

Vodácko-turistický oddíl - Tygři
Skateboarding - podzim / 2
Atletika
Zastávka volný čas 2017 Karlínské nám.
Beachvolejbal
In-line brusle
Vodácko-turistický oddíl - Neptun
Atletika - skoky a víceboje
Baseball - mladší kadeti
Lezení