DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Badminton (8 - 15 let)

Výuka základních úderů, rekreační hra, základních herní činností badmintonu, seznámení se s pravidly, zvýšení fyzické zdatnosti. Individuální práce s talenty, účast na turnajích v rámci DDM. Klíčové kompetence: Schopnost zkoumat, objevovat a získávat pozitivní vztah k novým věcem, poznatkům, dovednostem. Uvědomění si nesrovnalostí a hledání jejich příčin. Schopnost porozumění pokynům, sdělení vlastních myšlenek, zapojování se do společných diskuzí, vnímání rozdílnosti názorů. Posouzení vlastních fyz. i duševních možností. Schopnost pochopení významu spolupráce, spolupodílení se na aktivitách kolektivu. Schopnost bezpečného použití nástrojů a vybavení, dodržování vymezených pravidel. Schopnost využívat získané dovednosti a zkušenosti.
Vybavení:  Sportovní oblečení, obuv, badmin. raketa

Ceny a termíny

Cena za šk. rok:  2200 Kč
Cena za pol.:      1200 / 1200 Kč
ČT 18:00-19:30


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři

Podobné

Lezení a lanové aktivity 2 / obsazeno
ZŠ Chvaly - Aikido/sebeobrana
Florbal - starší žáci B
ZŠ LN - Sálová kopaná / starší
Šerm - historická sebeobrana (školáci I)
Beachvolejbal
Atletika - žactvo
Aikido
Atletika - skoky a víceboje
Atletika - mladší žactvo 1