DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Jóga iyengar (14 - 99 let)

Cvičení pro tělo i ducha. Určeno všem věkovým skupinám i začátečníkům. Zvyšování kloubní pohyblivosti, uvolněnosti, posilování problémových partií, správné držení těla. Vhodné cvičení i pro lidi po různých úrazech a operacích pohybového aparátu. Souznění těla i duše. Klíčové kompetence: Schopnost pozitivní reakce na nové věci, poznatky, dovednosti a znalost jejich vyhledávání. Schopnost analyzovat skutečnost a nově syntetizovat na vyšší úrovni a aplikovat získané znalosti a dovednosti z jiných oblastí. Uvědomění si nesrovnalostí a hledání jejich příčin, uvědomění si potřeby včasného řešení problémů, včetně různých variant jejich řešení. Schopnost najít podstatu problému, možnosti řešení a jeho ověřování. Schopnost vyjadřovat se k danému tématu srozumitelnou formulací a vysvětlení vlastních myšlenek. Účast v diskuzích a hledání různých možností řešení problémů. Schopnost obhajoby vlastních názorů.
Vybavení:  Sportovní oblečení

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2300 Kč
Cena za pol.: 1250 / 1250 Kč
PO 17:00-18:30


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři


Podobné

Stolní tenis
ZŠ Chvaly - Bohemica šerm
ZŠ P. Strozziho – Volejbal
Šachy – dospělí
Atletika - skoky a víceboje
Orientační běh
Softball - juniorky a ženy
ZŠ Chvaly - Aikido/sebeobrana
Historický šerm / volná místa
Atletika - sprinty