DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Instruktoři - klub (14 - 25 let)

Cílem je poskytnout účastníkům základní pedagogicko-psychologické znalosti pro působení oddílového vedoucího na dětských pobytových a příměstských táborech, informace a inspiraci pro přípravu táborového programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí. Obsah: Organizace sportovní akce. Organizace her s ohledem na věkové skupiny dětí. Praktická cvičení - táborové hry, hry pro tréninkové jednotky, samostatné vedení ZÚ.Doškolení trenérů atletických přípravek. Doškolení rozhodčích - atletika. Aktivní zápojení se do běhu ZÚ na Stadionu mládeže.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 300 Kč
Cena za pol.: 150 / 150 Kč
ÚT 16:30-18:00


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři