DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Keramika – starší děti 2 / středa (10 - 16 let)

Kurz je určen pro žáky druhého stupně, kteří mají alespoň základní zkušenosti v práci s keramickou hlínou. Účastnící jsou vedeni k používání náročnějších modelovacích technik a zkoušení jejich různých kombinací. Témata prací jsou rozložena i do několika lekcí. Důraz je kladen na tvořivé přemýšlení a samostatnou práci na vlastních výrobcích, na rozvíjení citu pro materiál i krásu. Hlavním přínosem je aktivní trávení volného času tvořivou prací, která prohlubuje kladný vztah k výtvarnému umění a zároveň přináší oblíbený způsob relaxace. Během školního roku vytvoří děti sadu cca patnácti výrobků, které si odnášejí domů. Některé výrobky jsou průběžně vystavovány v prostorách Karlínského Spektra.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
ST 15:45-17:15


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Keramika (suterén)

Lektoři

Dana

Podobné

Sochařství a prostorová tvorba – děti
ZŠ LN – Keramika / 4.–9. tř. / čt
ZŠ LN - Tvorba bižuterie
Ateliér prostorové tvorby (út 1)
Výtvarný ateliér 1 / úterý 1,5 h
Plastikoví modeláři (po)
Výtvarně-řemeslná dílna II (ČT)
ZŠ Chmelnice - Keramika 4 / čtvrtek
Keramika – starší děti 1 / pondělí
Výtvarný ateliér 3 / čtvrtek