DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Kresba, malba, grafika 2 -dospělí/středa (14 - 99 let)

Kurz je zaměřen na osvojení si základů kresby, malby a grafiky. Účastníci se seznámí s klasickými tématy jako je např. figurální kresba (portrét a figura) nebo kresba zátiší (perspektiva, kompozice, stínování). V malbě se zaměří na teorii barev (míchání a nanášení barev) a vyzkouší různé techniky (akvarel, pastel, akryl). Dále si vyzkouší některé ze základních grafických technik (linoryt a suchá jehla). Tvořit budou i s multimediálními technikami jako jsou digitální fotografie či video. Důraz je kladen na rozvoj vlastního potenciálu v umělecké tvorbě, rozvíjení kreativity a osobního vizuálního jazyka například tvorbou komiksů a konceptuálního umění (klade důraz na základní myšlenku díla, přičemž jeho vlastní realizace má podřadnou roli). Tato forma umění je skvělá hlavně v tom, že i frekventanti kurzu, kteří nejsou tak "výtvarně nadaní", se mohou v umění skvěle uplatnit skrze právě ono konceptuální umění. Přínosem je příjemná tvůrčí atmosféra, která přispívá k probouzení kreativity mladých umělců.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok:  4600 Kč
Cena za pol.:      2400 / 2400 Kč
ST 18:00-21:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)

Lektoři

Podobné

Portrétní a figurální kresba
Keramika - dospělí 2 / středa / obsazen
Keramika - dospělí / modelování 3/ út
Keramika - dospělí / modelování 2 /čt
Keramika - dospělí 1 / pondělí / obsazen
Keramika-dospěl/točení na kruhu 2/čt/obs
Klub AMC 1:32
Šití 3 / pátek
Architektura - přípravný kurz na VŠ
Keramika-dospěl/točení na kruhu 1/čt/obs