DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Kresba, malba, grafika 2 – dospělí / středa (14 - 99 let)

Kurz je zaměřen na osvojení si základů kresby, malby a grafiky. Účastníci se seznámí s klasickými tématy jako je např. figurální kresba (portrét a figura) nebo kresba zátiší (perspektiva, kompozice, stínování). V malbě se zaměří na teorii barev (míchání a nanášení barev) a vyzkouší různé techniky (akvarel, pastel, akryl). Dále si vyzkouší některé ze základních grafických technik (linoryt a suchá jehla). Tvořit budou i s multimediálními technikami jako jsou digitální fotografie či video. Důraz je kladen na rozvoj vlastního potenciálu v umělecké tvorbě, rozvíjení kreativity a osobního vizuálního jazyka například tvorbou komiksů a konceptuálního umění (klade důraz na základní myšlenku díla, přičemž jeho vlastní realizace má podřadnou roli). Tato forma umění je skvělá hlavně v tom, že i frekventanti kurzu, kteří nejsou tak "výtvarně nadaní", se mohou v umění skvěle uplatnit skrze právě ono konceptuální umění. Přínosem je příjemná tvůrčí atmosféra, která přispívá k probouzení kreativity mladých umělců.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 4600 Kč
Cena za pol.: 2400 / 2400 Kč
ST 18:00-21:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)

Lektoři

Podobné

Keramika - dospělí 3 / středa dopoledne
Keramika – dospělí / točení na kruhu 1 / čt
Keramika – dospělí / točení na kruhu 2 / čt
Kresba, malba, grafika 1 – dospělí /úterý
Keramika – dospělí / modelování 1 / čt
Keramika - dospělí / modelování 3/ út
Keramika - dospělí / modelování 2 /čt
Šití 1 / začátečníci, pá 12–15 h
Portrétní a figurální kresba
Keramika – dospělí 2 / středa