DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Architektura – přípravný kurz na VŠ (14 - 99 let)

Přípravné kurzy pro studenty vyššího stupně gymnázia a středních škol jsou složeny z praktické a teoretické části.
Praktická část trvá 120 minut a zahrnuje výuku kresby (zátiší, figura, interiér, exteriér, krajina), základy kompozice, práce s barvou, tvorbu architektonických modelů a přípravu portfolia k přijímacím zkouškám.
Teoretická část v délce 60 minut vás seznámí s nejvýznamnějšími architekty 20. století (LeCorbusier, Mies van der Rohe, L. Kahn nebo F. L. Wright), urbanismem měst a jejich významnými architekty a staviteli. Provede vás nejen českou architekturou (architekti na Pražském hradě napříč stoletími, česká moderna, kubismus a funkcionalismus, vedoucí školy architektury AVU), ale i mimoevropskou architekturou (americká, japonská). Přiblíží architekturu bez architektů či současná témata panelových sídlišť a satelitní zástavby.
Kurz zahrnuje také seznámení se školami FA ČVUT, AVU, UMPRUM, s jejich přednáškovými cykly, výstavními prostory a přidruženými pracovišti.

Kurz se může pochlubit vysokou statistikou přijatých frekventantů na VŠ. Přípravku vede: Akad. mal. Jan Jüngling, jan.jungling@email.cz a Ing. arch. MgA. Markéta Mráčková, marketa@mrackova.eu


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4600 Kč
Cena za pol.: 2400 / 2400 Kč
ČT 18:00-21:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)

Lektoři