DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kytara – skup. výuka / začátečníci (6 - 12 let)

Skupinová výuka je určena především dětem, které s hrou na kytaru teprve začínají. Lekce jsou věnovány nácviku základních herních technik a hře populárních a lidových písní. Děti si osvojí správné držení nástroje, základní akordy, doprovodné rytmy, orientaci v akordových značkách a později také základní znalost not a tabulatur.
Na výuce, která probíhá v přátelské atmosféře, propojujeme teorii s praxí a žáci tak všechny své hudební znalosti a dovednosti využijí při hře písní a skladeb. Snažíme se podporovat pozitivní vztah nejen ke hře na nástroj, ale také ke zpěvu, který je přirozeným vyjádřením člověka. Do zpívání ale žádné z dětí nenutíme. Klademe důraz i na spolupráci žáků v rámci skupiny a děti se mohou na vlastní výuce aktivně podílet například výběrem oblíbených písní.
Kroužek trvá 60 minut a probíhá jednou týdně. Vybrat si můžete termín v pondělí 15:45–16:45, nebo v pátek 15.45–16:45.
Jan Hábl se ke kytaře aktivně dostal v 19 letech a to v době, kdy skončil s vrcholovým sportem.
Už dávno před tím ale věděl, že jednou by chtěl hrát na hudební nástroj, jelikož měl hudbu rád a byla mu něčím blízká, ale nebyl na ní čas ani správná doba. To se ale změnilo. Od jeho 19 let se stala kytara jeho součástí a je jí dodnes.
Mimo kapelu, kde působil 8 let jako zpěvák a kytarista, měl možnost zkusit nejrůznější žánry s různými muzikanty (pop, klasika, jazz). Díky tomu získal spoustu zkušeností a nových poznatků, které využívá v rámci výuky až do teď.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
PO 15:45-16:45
PÁ 15:30-16:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Hudebna 1 (3. patro)

Lektoři

Podobné