DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Kytara - dospělí 1 / obsazen (18 - 99 let)

Výuka kytary klasické (španělka), akustické i elektrické. Díky znalostem vývojové psychologie, psychologie hudební a psychologie osobnosti je důraz kladen na individualitu vyučovaného, a sice s přihlédnutím ke schopnostem a aktuálnímu vývoji a zralosti. V mimořádných případech jsou proto přijímány i děti v předškolním věku. Žákům jsou vštěpovány základy hry na kytaru v souladu s běžnými i alternativními osnovami výuky. Mírně, středně a více pokročilí jedinci se později specializují a osvojují si jednotlivé techniky hry specifické pro ten či onen žánr, styl a zaměření. Program výuky je koncipován jako moderní, pružně a dynamicky se vyvíjející proces, který reflektuje přání, možnosti a schopnosti každého z žáků. V kurzech se naučíte hrát na kytaru z not, ale i bez nich. Pochopíte harmonii, seznámíte se s akordy, s jejich stavbou či zápisem a použitím. Zahrajete si své oblíbené písně, doprovodíte svůj vlastní zpěv a problém nebude ani třeba s populárními písněmi. Pokročilí žáci a studenti se mohou seznamovat také s improvizací.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 7800 Kč
Cena za pol.: 4000 / 4000 Kč
ÚT 13:00-19:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Kancelář - zástupce ředitele KS (3. patro)

Lektoři

Podobné

Ukulele - indiv. výuka - středa
Kytara – skup. výuka – středa – začátečníci
Kytara - dospělí 4 / obsazen
Klavír – PAVEL
Klavír – KLÁRKA
Ukulele pro dva
Zpěv sólový (klasika, pop, muzikál)
Saxofon – dospělí
Klavír – MIREK – ZŠ Podbělohorská
Kytara – dospělí 2