DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Míčové hry / Kollárova (3 - 7 let)

Hra patří mezi nejpřirozenější činnosti dětí, je neodmyslitelnou součástí dětského světa a také tím nejlepším a nevýznamnějším výchovným prostředkem. Hra přináší radost, slouží k učení a poznávání. Dítě se ve hře učí, prohlubuje paměť, myšlení, řeč, zdokonaluje své pohybové dovednosti apod. Prostřednictvím hry poznává dítě život a vytváří si k němu vztah. V duchu těchto principů je koncipován i kroužek Míčových her pro děti předškolního věku. Je zaměřen na zvládnutí základů pohybových her s míčem i bez něj, prostorové orientace, užívání různého náčiní, zvládání rolí ve skupině aj. Cílem kroužku je také rozvoj sebekontroly, komunikačních dovedností dětí i podpora soutěživosti v duchu fair play.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok:  1800 Kč
Cena za pol.:      1000 / 1000 Kč
ÚT 16:30-17:30


Adresa a kontakt

VOŠE Kollárova 5, Praha 8

Lektoři

Podobné

ZŠ P. Strozziho - Míč. hry nejmenší 2
Lezení a lanové aktivity 3 / obsazeno
ZŠ Chvaly - Šachy/pokročilí
Florbal - přípravka
Bruslení 1 - pondělí
ZŠ Chmelnice - Sport. hry/1.-2. tř./po
Bruslení 2 - pondělí
Vodácko-turistický oddíl - Lvíčata
Lezení
Historický šerm