DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Entomologie (7 - 12 let)

Zaměření na zoologii bezobratlých živočichů, zejména hmyzu. Práce v terénu, vytváření a ošetřování sbírek, základy teraristiky. Poznávání nových druhů. Kroužek pro školní děti.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2990 Kč
Cena za pol.: 1700 / 1700 Kč
ST 16:30-17:55


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
U Dinosaura

Lektoři


Podobné

Přírodovědec
Mladý debrujár
Zahradnický kroužek pro starší
Biologie pro SŠ 2
Biologie pro SŠ 1
Akvaristika a chovatelství
Akvaristika a teraristika
Poznávání přírody
Geologie a mineralogie
Akvaristika