DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Centrum pro předškolní děti (3 - 5 let)

Pestrý program všestranně rozvíjí osobnost dětí a je přizpůsoben jejich věku.

Zahrnuje činnosti výtvarné i hudební výchovy, procvičení pohybových dovedností, rozvoj slovní zásoby i vyjadřovacích schopností, hru individuální i ve skupině.

Individuální přístup – skupinka do 15 dětí umožňuje optimální rozvoj každého dítěte.

Doplňkový program v ceně: 1x měsíčně divadlo nebo výlet, výtvarná dílna, logopedická prevence pod vedením spec. pedagoga – logopedického asistenta.

Podmínky přijetí, program a další informace na http://www.ddmpraha.cz/klamovka/centrum-pro-predskolni-deti


Ceny a termíny

Cena za šk. rok:  14000 Kč
Cena za pol.:      7000 / 7000 Kč
PO 07:45-13:00
ÚT 07:45-13:00
ST 07:45-13:00
ČT 07:45-13:00
PÁ 07:45-13:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Podobné

Balet / začátečníci
CPD Cipísek
Taneční přípravka
Kytara - sk. výuka / začátečníci
Keramika - mladší děti 1 / pondělí
Sportovně-taneční školička 2
Převod - Klub 4b / čtvrtek / 15-16 h
DRAMEC - předškoláci
ZŠ LN - Hudební kroužek / MŠ od 2. pol.
Pohybový slabikář - antilopy