DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Klavír – MIREK – ZŠ Podbělohorská (6 - 18 let)

Individuální lekce hry na klavír (1 lekce 45 minut, malým začátečníkům doporučujeme zkrácené lekce 20 minut).

Výuka probíhá ve třídě ZŠ Podbělohorská – určeno především žákům této základní školy.

Děti z jiných škol přijímáme v případě volné kapacity.

Upozorňujeme, že účast rodičů na lekcích není možná (nemají do ZŠ přístup), dítě přebírá lektor u vchodových dveří.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok:  4000 Kč
Cena za pol.:      2100 / 2200 Kč
PO 13:00-17:30


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Podobné

Bicí
Klavír - PAVEL
Skupinové bubnování na drumbeny
Kytara - indiv. výuka - Manič
Klavír - GABRIELA
Ukulele pro dva / obsazen
Klavír - KLÁRKA
Ukulele - indiv. výuka - středa
Zpěv sólový (klasika, pop, muzikál)
Kytara-skup. výuka-středa-začátečníci